☂✿★ نقـطـ ـ ـه چین تاخــدا.... ☂✿★ سلام دوستان عزیز، به وبلاگ "نقطه چین تا خدا "خوش آمدیدامیدوارم لحظات خوبی رودراین وب سپری کنید. دوستان خوبم تو "خبرنامه وبلاگ" هم عضو بشید تا آخرین مطالب وبلاگو تو ایمیلتون بخونید. خبرنامه وبلاگ درقسمت پایین سمت راست بعد از نمایش آماروبلاگ هستش حتما بعداز عضویت یه سری به ایمیلتون بزنین و تائیدش کنین.. حتما عضوبشید. ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ خدایا حواست هست صدای هق هق گریه هام از همون گلویی میاد که تو از رگش به من نزدیکتری ؟! ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ یکی ازم پرسیدمنبع نوشته هایت کجاست؟؟؟گفتم زیاد دور نیست؛یک وجبی بغضم... ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ❥ ✘ ✔ ✔ گلوم زخمه از بغض هایی که وا نشده... http://royalgirl.mihanblog.com 2019-01-16T19:38:51+01:00 text/html 2015-06-07T17:02:57+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ معرفی وبسایت http://royalgirl.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باسلام به دوستان عزیز</span></font><img style="color: rgb(51, 51, 153);" alt="http://www.freesmile.ir/smiles/2542_gholi_bye_bye.gif" src="http://www.freesmile.ir/smiles/2542_gholi_bye_bye.gif"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اینم یه وبسایته&nbsp; اون دوستانی که دراین زمینه علاقه مندن </span></font><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">میتونن مراجعه کنن واستفاده نمایند.</span></font><img style="color: rgb(51, 51, 153);" title="Phil 04" alt="Phil 04" src="http://iranpardis.com/images/smilies/smilies2/phil_04.gif" border="0"><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><img style="width: 33px; height: 38px; color: rgb(51, 51, 153);" alt="110" src="http://s1.picofile.com/file/6666919514/110.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><a style="color: rgb(255, 102, 102);" href="http://darasarakindergarte.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;">http://darasarakindergarte.mihanblog.com/</span></a><br></div> text/html 2015-06-01T15:21:08+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ دلتنگم مثل.... http://royalgirl.mihanblog.com/post/218 <div><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چقدر خودم را به نفهمی بزنم دیگر تمام تنم کبود شده است ...!&nbsp;</b></font></span></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1376162042889106_large.jpg" style="color: rgb(255, 255, 255); line-height: 30px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399"><br></font></div><div><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399">وقتی دلت گرفته باشه تمام آرامش یک ساحل رو هم به تو بدهد باز هم دل تو بارانیست خیس تر</font></span></div><div><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399">ازدریاخراب تر از امواج این روزها دیگر بی خوابی هم به سرم میزندعجب دیوارکوتاهی شده ام....!</font></span></div><div><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="line-height: 25px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>+</b></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 25px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="line-height: 25px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"> با اهل بیت نبودم و خاک بر سَر شدم با اهل بیت گشتم و از غمشان خاکستر شدم ...!</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 25px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="5" color="#330000" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">+</font></b><font size="2" style="color: rgb(51, 51, 153);"> &nbsp;اول ازهمه سلام به دوستان عزیزوبلاگیم&nbsp;</font></font></span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://www.kolobok.us/smiles/big_he_and_she/girl_yes3.gif"><font color="#333399">چن وقتی بود درگیر کار وزندگی بیرون ازفضای&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#333399">مجازی بودم</font></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/viannen/viannen_44.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;انشاالله گهگاهی دوباره سرخواهم زد&nbsp;</span><img src="http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/dash3.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منتظرحضور گرم وپرشوردوباره&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما مثل سابق هستم</span><img src="http://www.kolobok.us/smiles/big_he_and_she/girl_blush.gif"></div> text/html 2015-01-17T20:41:52+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: فدای دل تنهای تو.....:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/217 <p style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 153);"><span style="font-size: 10pt;">سلام مهربانم</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;">قلب</span> پاره پاره ام بهانه می گیرد جوابش با <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">خودت</span></span>...<font size="2">من دیگر نمی توانم پاسخگوی بیچارگی اش</font></p><p><font size="2"> باشم حواله ام نکن به این در و آن در<span style="font-weight: bold;">جز </span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span><span style="font-weight: bold;"> دری نیست</span> جز <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span><span style="font-weight: bold;"> </span>گشایشی نیست ای به فدای<span style="font-weight: bold;"> </span><sup><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دل</span></sup><br></font></p><p><font size="2"> تنهای تو "<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">چقدر کم هستم</span>"چقدر برای "فدای<span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span> شدن" کم هستم مرا ببخش<span style="font-size: 10pt;"> که حتی لایق به</span></font></p><p><font size="2"><span style="font-size: 10pt;"> فدای <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span> شدن هم نیستم... این روزها </span></font><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl">پایانی برای قصه ها نیست،<span style="color: rgb(153, 0, 51);"> نه بره ها گرگ میشوند نه</span></span></span></span></font></p><p><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span style="color: rgb(153, 0, 51);"> گرگها سیر!</span> خسته ام از <span style="color: rgb(0, 153, 51); font-weight: bold;">جنس قلابی آدمها</span>... <span class="text_exposed_show">حالم خوب است...اما خنده هاوچشمهایم<span style="color: rgb(255, 0, 51);"></span> <span style="font-weight: bold;">درد</span></span></span></span></span></font></p><p><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><span style="font-weight: bold;"> دارند</span>!&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><span style="color: rgb(255, 204, 51);">زودتر بیا</span></strong>...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4">&nbsp; &nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0);"> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">اله</span><span style="color: rgb(0, 102, 0);">م ع</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جل</span> لولی<span style="color: rgb(51, 255, 51);">ک ا</span><span style="color: rgb(102, 255, 153);">لفر</span><span style="color: rgb(153, 255, 153);">ج</span></span></font></span></span></span></span></font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ordup.org/images/uploads/0b81c544c3387ac9542d2a1d72bc8f58/b325936a289d8deecd8c87138b16ec9f.jpg" style="margin-top: 37px; width: 341px; height: 227px;" id="irc_mi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(153, 255, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span></font></span></span></span></span></font></p><p><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(153, 255, 153);"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">+ <sup style="color: rgb(51, 204, 255); font-weight: bold;">دلنوشت :</sup> هیچکس نمی داند چقدر <span style="color: rgb(255, 0, 0);">جای شادمانیهای بی سیب</span> دردل نسل ما خالیست....</span></font></span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(153, 255, 153);"><br></span></span></font></span></span></span></span></font></p> text/html 2014-09-24T18:54:10+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ..:: بخند دلکم... ::.. http://royalgirl.mihanblog.com/post/215 <font style="color: rgb(51, 0, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">بخند دلکم...</span><br><br>میدانم خندیدن برایت شده است آرزو میدانم <span style="color: rgb(255, 102, 102);">سخت است</span> خندیدن وقتی دلیلی نباشد...<span style="color: rgb(255, 102, 102);">اما بخند...</span><br><br><span style="font-weight: bold;">بگذار شرمنده ات شوند</span> تمام آرزوهایی </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">که آوار شده اند رویت..</span>. آهای تو دست به صورتم نزن !!!! <br><br>می ترسم بیفتد ... نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . .سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . .<br> <br>و باز من بمانم و تنهایی . . .</font><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> </span><font style="color: rgb(51, 0, 153);" size="2">دوباره لبخند زدن هم دل میخواهد که من دیگر ندارم !...<br></font><br style="color: rgb(51, 0, 153);"><br style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8142569000/5zyd.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 0, 153);" color="#000000" size="4"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><strong><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">+</span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;" size="2">بچه که بودیم می دانستیم اگر گم شدیم باید همان جا بایستیم تا پیدایمان کنند... سالهاست <br><br>که ایستاده ام ... اما کسی پیدایم نمی کند....</font></strong></font></font></font><br style="color: rgb(51, 0, 153);"><br style="color: rgb(51, 0, 153);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4">+</font><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> سلام دوستان شرمنده کم پیدا بودم حال وحوصله وب گردی رو نداشتم اما امروز اومدم ودوباره مطلب گذاشتم</span><br style="color: rgb(51, 0, 153);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">امیدوارم خوشتون بیاد</span>....<br><br> text/html 2014-04-26T18:32:22+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::درد دارند...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/213 <font color="#FFA1C1"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font color="#ffffff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><div style="text-align: center;"><font size="4"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 153);"></span></strong></font><font style="font-size: 8pt" color="#979797" face="Tahoma"><font color="#e5e5e5"><font color="#e5e5e5"><font color="#e5e5e5"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="EN"></span></span></span></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگرانم نباشید <span style="color: rgb(255, 0, 0);">من خوبم </span>...از همان خوب هایی که پدربزرگم بود وصبحش <span style="color: rgb(255, 0, 0);">مُرد&nbsp; </span></span></span></font></font></font><br><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="irc_mut" src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%208.jpg" style="margin-top: 32px; width: 359px; height: 234px;" id="irc_mi"><br><br><br><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-weight: bold;">خدااااااا...</span> آنقدر زمین خورده ام که <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ر</span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">ن</span><span style="color: rgb(204, 51, 204);">گ</span> </span>آسمانت راهم فراموش کرده ام بوی خاک میدهندتمام<br><br>آرزوهایم<span style="font-weight: bold;">. </span>میگویند<span style="font-weight: bold;">غصه هایت</span> را با <span style="font-weight: bold;">"قاف"</span>بنویس که باور کنی <span style="font-weight: bold;">قصه اند</span>،<span style="font-weight: bold;">خدایا</span> !!! مات و مبهوت<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">نگاهت میکنم</span> !! طلبکار هم نیستم بدهکارم آن هم خیلی ولی فقط مشتاق اینم که بدونم <span style="font-weight: bold;">ته</span><br><br><span style="font-weight: bold;">قصه</span> چه میکنی با من..؟؟ <br></span></font></font></font><br><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font> سیاه پوش هزاران حرف نگفته ام ....</font><br> text/html 2014-03-18T20:32:51+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: سین امسال:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/211 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">سینه زنی برای فاطمه</font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> تنها</span> </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">سین</span> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">دلچسبِ</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> سفرۀ هفت سین امساله...!<br><br></span><br></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="yui_3_5_1_5_1419968467845_2456" style="width: 346px; height: 259px;" src="http://askdin.com/gallery/images/8087/1_Islamic-Wallpapers-00069-_yasinmedia_com_.jpg" alt=""><br><p><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">گاهی</span>&nbsp;</font><font color="green" size="2"><b> دل</b></font><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">را تاب ماندن نیست و گاهی، عمر را… و این روزهای پایانیِ آخرِ سال،</span><b><font color="red"> انار<span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span></font></b><span style="color: rgb(51, 51, 153);">دلِ زمستان</span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> هم،</span><b><font color="green"> دلتنگ </font></b><span style="color: rgb(51, 51, 153);">رفتن است … این روزها دل من هم گرفته... و کم مانده تکه تکه شود شبیه منطقه‌ای</span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> که هنوز </span>"<font color="red"><b>مین</b></font>"&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 153);">دارد (!)</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp; </span><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">دوباره سفره‌ی عید از نبودن</span> ِ<b><font color="blue">تو</font></b> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">پُر است</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp; </span><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">قبول نیست، مگر انتظار</span> " <b><font color="green">سین</font></b>"</font></p><p><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">دارد (؟)</span></font></p><p><br></p><p><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="2"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4">+</font> میفهمد!!بویش راباتمام خط خطی هایش!! <span style="color: rgb(0, 153, 0);">دلم</span> رامیگویم !!تمام هستی اش<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فا</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">طم</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">یه</span></span></font><font style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0);"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font size="2"><span dir="rtl"><strong>ـــ</strong></span></font></font></font></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">....</span></font></font></font></p><p><font size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"></span> </font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="4">+</font> قبله از خجالت آب شد...وقتی رو به قبله شد</span><span style="color: rgb(51, 0, 0); font-weight: bold;"> ز<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ه</span>را...</span></font></p><p><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="4">+</font> ایام فاطمیه رو تسلیت میگم وعید رو بهتون تبریک میگم انشالله در پناه خانوم فاطمه زهرا<sup> (س)</sup> <br></span></font></font></font></p><p><font style="font-size: 14pt; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="font-size: 8pt;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">سال خوبی داشته باشین اگر لایق دعا بودم دعایم کنید سر سفره هفت سین تون....</span><span style="font-weight: bold;"><br></span></font></font></font> </p><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></font> text/html 2014-03-01T17:48:11+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ سکوت.... http://royalgirl.mihanblog.com/post/209 <font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">دلـــم</span> را کـــجا.....؟؟</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پـــی کـــدام <span style="font-weight: bold;">نخــود سـیاه</span> بفرســـتم....</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ای خــدا</span>....</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> کــه فقــط <span style="font-weight: bold;">بهانـــه</span><br style="font-weight: bold;"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">حــــرم امـن</span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"> رضــا (ع) </span>را گرفتــه است ...!!؟<br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="yui_3_5_1_5_1418410909715_1101" style="width: 292px; height: 299px;" src="http://axgig.com/images/01451658466830480511.jpg" alt=""><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody"><br>گاهی سکوت یعنی "<span style="font-weight: bold;">اما</span>" ... یعنی "<span style="font-weight: bold;">اگر</span>"... یعنی هزار ویک دلیل که "<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">دل</span>" میترسد بلند بگوید...<br><br>این روزها</span></span></span></span> گلوم زخمه از <span style="font-weight: bold;">بغض</span> هایی که وا نشده...</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody">سکوت کرده اما سکوتم نمیشکند اما خودم<br><br>گاهی اینقدر بد میشکنم که جز بیرون انداختنم راه دیگری نیست...حال پستچی ای رو دارم که<br><br>به خودش نامه میده ... اما ...<span style="font-weight: bold;">نامه نمیرسه</span>....!!!</span></span></span></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody">....<br></span></span></span></span></font><div style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><span class="postbody"><span class="postbody"></span></span></span></font><font size="2"><span class="postbody"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; color: rgb(127, 127, 127);" lang="AR-SA"></span></span></font><br> text/html 2014-02-06T09:20:39+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::دست دلم...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/208 <font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">اسمت که می آید <sup style="font-weight: bold;">عجیب بارانی میشوم</sup> کاش آدم برفی بودم یک شبه در <sup><span style="font-weight: bold;">دلتنگی ات</span></sup> آب می شدم.</font><br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 355px; height: 283px;" src="http://s4.picofile.com/file/7828356020/15418419552392375057.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><br>ثانیه ها که " دقیق " بشوند...<span style="font-weight: bold;"> دلتنگی هایت از چشمانت میزند بیرون</span>....میفهمی که...؟؟!!</font><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">این تازه اول راه ست... <span style="font-weight: bold;">نبض هایت</span>... هم <span style="font-weight: bold;">نامنظم </span>میشود... <span style="font-weight: bold;">نفس</span>هایت ...اما... بند می آید!!</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">کاش بیشتردوستت داشتم</span> ... بیشتر...خیلی بیشتر ... چون <span style="font-weight: bold;">با تو</span> هیچ کوچه ای بن بست <br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">نیست ... چون</font>&nbsp; <font size="2">زمین از آب،درخت از خاک،<span style="font-weight: bold;">دل از تو سیر نمی شود</span>....!! راستی میخواستم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">بگم شنیدم که میگن : " وقتی طلا آتش ببیند ،<span style="font-weight: bold;">ناخالصی</span> های پنهانی اش از خالصی ها <span style="font-weight: bold;">جدا</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">می شود... " خواستم بگویمت وقتی خواستی<span style="font-weight: bold;"> آتشی</span> بفرستی که<span style="font-weight: bold;"> ناخالصی</span> هایم رانشانم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">دهد. ناخالصی هایم را بگیرد و یک دست شوم برایت ...پیشم باش... مراقبم باش ...<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102);">خدایا</span><span style="color: rgb(255, 102, 102);">...</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></p> <p><font size="2"><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">+</span></font> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">کافی است فقط سر قرار باشی... این پایان بی قراری هاست!....</span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font> لایق بودم دعایم کنید سرنمازهایتان ... بسی محتاج دعاتون هستم...<br></span></font></p> text/html 2014-01-20T09:22:26+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: باید باشی... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/193 <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">تــو</span> باید باشی تا کم نیاورم...باید باشی تا فراموش نکنم... نفس کشیدن را...<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">عــشـق</span> را...</font></p> <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">زندگی را ، بودن را ، تو باید باشی... تا حریر نگاهت را بپیچم دور <span style="font-weight: bold;">تنهایی های</span> <span style="font-weight: bold;">دلم </span>و دلگرم</font></p> <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> شوم باید باشی... تا دلم آسمان را... پرواز را... لمس کند... نفس بکشد... <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">مولای من</span> دلم</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> که برایت تنگ میشود <span style="font-weight: bold;">بقیه را ریز میبینم</span> میگن خوش به حال انار چون وقتی انار دلش تنگ</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> میشه ترک میخوره... آری خوش به حالش... اما من&nbsp; <sup style="font-weight: bold;">اشک های&nbsp; </sup>نشسته بر روی <span style="font-weight: bold;">گونه هایم</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">دلتنگی ام</span> را به <span style="font-weight: bold;">تماشا</span> میگذارند<span style="font-weight: bold;"> کمی نیاز به کوه دارم</span> نه برای پیمودن برای اینکه کمی</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> " <span style="font-weight: bold;">حقارت چیزی به نام خودم را نگاه کنم...</span>"</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 173px; height: 231px;" src="http://s5.picofile.com/file/8109860084/1311702091_cute_sad_doll_file.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4">+</font><span style="color: rgb(204, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold;">دارند پیله های دلم درد میکشند....</span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_cray.gif"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span><br></font></p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><font size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font> از یه نی نی میپرسن&nbsp;</font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">عـشق</span></font><font size="2"> یعنی چی؟میگه :عخش یعنی بزالی کسی که دوسس <br></font></p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">دالی از پفکت بوخوله اما فقط توتا....</font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_38.gif"> </p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font> شرمنده بابت نبودنام ...</font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/big_he_and_she/girl_blush2.gif"><font size="2"> درگیر امتحانات بودم...</font><img src="http://www.pic4ever.com/images/288.gif" border="0" height="23" width="29"> </p><p style="text-align: center;"><font face="Arial"></font>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2013-12-17T16:00:41+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::جلل خالق.......:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساپورت مردانه هم به بازار آمد .... جلل خالق...<br><br><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="width: 427px; height: 316px;" alt="" src="http://www.valieamr.com/valieamr/saport-new%281%29%281%29.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">یادتونه یه روزی اومدم و همین جا نوشتم :&nbsp; <span style="font-weight: bold;"></span></font><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://royalgirl.mihanblog.com/post/181" target="_blank" title="">ساپورت زنانه وارد بازارشد؟!</a></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">&nbsp;&nbsp; </span>و همه اومدن و تو سرم<br><br>زدن که آهای خواهر چرا این مطلبو نوشتی چرا این جوری میگی چراتوافکار بقیه دخالت میکنی تو<br><br>رو چه به این حرفا...ووووو... حالا داشتم تو نت میکشتم که شاهد این نوشته شدم که نوشته بود:<br><br><span style="font-weight: bold;">" ساپورت مردانه هم وارد بازار شد " </span>آره ساپورت مردانه... مدت زیادی از پدیدار شدن معضلی<br><br>اجتماعی،به نام ساپورت بر پیکره زنان و دختران ایران زمین نمیگذره که شاهد نقشه شوم دیگری<br><br>هستیم. چند روزی است در صفحات اجتماعی و دنیای مجازی تبلیغات <span style="font-weight: bold;">ساپورت های مردانه</span> به<br><br>چشم می خوره. بله اشتباه نکنید درست خوانده اید، ساپورت های مردانه، تبلیغاتی که اینک در<br><br><span style="font-weight: bold;">کمال ناباوری</span> در سایتها می بینیم و اگر بی توجهی بشه به خیابانها نیز کشیده می شه و دیگه<br><br>نمی توان این معضل اجتماعی راکنترل کردو به قول معروف<span style="font-weight: bold;"> آب رفته دیگربه جوی برنمی گردد.</span><br><br>حال بار دیگر <span style="font-weight: bold;">طراحان شیطانی</span> پوشش،<span style="font-weight: bold;">غیرت و مردانگی مردانمان را نشانه رفته اند</span> واضح<br><br>&nbsp;است که <span style="font-weight: bold;">ساپورتهای مردانه</span> عواقبی وخیم تر از <span style="font-weight: bold;">ساپورتهای زنانه</span> خواهد داشت.....<br><br>حالا خودتون قضاوت کنین... من فقط سکوت میکنم....<br><br><br><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font>&nbsp; سکـــوت میکنم …بگذار حرفــــــ ها آنقدر یکدیگر را بزننــــــد!!! تا بمیرنــــــد !!!<br></font> text/html 2013-12-12T14:44:21+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::شیرین قصه...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/204 <font size="4"><span style="font-size: 10pt;">برف </span></font><font size="2">پاییزی یعنی: زمستان هم گاهی اوقات <span style="font-weight: bold;">دلتنگ</span> پاییز می شود این روزها</font><font size="2"> که<span style="font-weight: bold;"> بی تو</span></font><font size="2"><br> </font><p style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;"><font size="2"> می گذرند...</font><font size="2"> نگذرند سنگین ترند <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">یا صاحب الزمان</span>!</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 287px; height: 405px;" src="http://s5.picofile.com/file/8103677968/432651_OZN81Dx3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><strong></strong></p><font size="2"><span style="font-weight: bold;">شیرین</span> قصّه<strong> برهنه</strong> نبودتا از <strong>مرمر تن</strong> سلاح<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><strong></strong>&nbsp; وسوسه بسازد و <strong>فرهاد </strong>قصه از آن فرهاد ها<br><br><strong>نبود</strong> که در برابر <strong>هر تن</strong><span style="font-weight: bold;"> &nbsp;مرمرینی</span><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span>خواهشی احساس کند....<br><br></font><br><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong></strong><font size="4"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">+</span></font>متأسفانه این روز ها <span style="font-weight: bold;">دختر های بزک کرده</span> فکر می کنند پسر ها اون هارو برا خودشون</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"> میخوان ولی غافل از وسوسه ی درونی. گاهی باید این سوره را بلند خواند</font> :</p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><br></span></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِکِ النَّاسِ ، إِلَٰهِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ ،</span></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس....</span><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2013-11-27T08:50:26+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: چشمان عروسکم :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/195 <div class="CenterPost2"> <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);">اینجا تا لباس را <span style="color: rgb(0, 0, 0);">سیاه</span> نبیننـد باور نمیکننـد</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> چیزی را از دست داده ای...! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br style="font-weight: bold;"></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img style="font-size: 9pt; width: 221px; height: 328px;" src="http://www.8pic.ir/images/70090323420194854889.jpg"><br><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;"> <div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشمان عروسکم را می گیرم ،&nbsp; نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد...</span><br><br><br></font></div> </div> </div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font>میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!! امّا چرا کسی نفهمید! “نمک” برای من که خاطراتم<br><br>&nbsp;زخمی است شور نیست…مزه “<span style="font-weight: bold;">درد</span>” میدهد…!!…</font></div> text/html 2013-11-13T14:33:20+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: اربابم...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/201 <font size="2">من اما این روزها که سراپا مایوسم و حال ِ دلم سرشار از بی تویی های تاریکی است؛ ساکن<br><br>مقام&nbsp; ِ انتظارم !</font><font size="2"> انتظاری از جنس ِ <span style="font-weight: bold;">انتظار </span>غلامانه ی <span style="color:#FF0000;">زهیر</span>انه و لبریز از اضطرار شنیدن&nbsp; ترانه ی<br><br>ضرب اهنگ ِ آمدن ِ سفیر ِ <span style="color:#FF0000;">حسین </span>...</font><font size="2"> فاغثنی یا حضرت ِ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ارباب....</span></font><p><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 230px; height: 344px;" src="http://s4.picofile.com/file/7996217090/7116578502948036290.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><div class="body align"><div class="cnt post_list"> <p><font size="2">قنوت تو رد خور نداشت استجابتش برای همین اول دستان تو را نشانه گرفتند بعد نوبت&nbsp;</font></p> <p><font size="2">به مشک رسید....</font></p><p><br></p> <p><font size="4">+</font><font size="2"> آن همه فرات...اما تمام تیرها تشنۀ آبِ مشکت بودند...</font></p><p><font size="2"><font size="4">+</font> </font><font size="2">معلم پرسیده بود <span style="font-weight: bold;">حسین</span> چند بخش است؟ </font><font size="2"><b>"خانم&nbsp;اجازه</b><b> بی نهایت!</b>" </font></p><div> </div> <p><font size="2"><font size="4">+</font> نوشته هایم هم سیاه پوش عزایت شده اند....<br></font></p></div></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br></div> text/html 2013-11-11T06:52:44+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::شش ماهه...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/203 <font size="2"><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2"><span style="font-weight: bold;">مثل آب یك هجا بیش تر نداشت عمر كودك رباب...!</span><br></font><br><p></p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 402px; height: 279px;" src="http://s4.picofile.com/file/7996327632/184702_7zGQHUX3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <p><font size="2">نفس ما بند می آید وقتی شیر در گلوی طفل شیرخواره گیر می کند! حالا <span style="color: rgb(255, 0, 0);">حسین</span> چه کشید</font></p> <p><font size="2">وقتی تیر گیر کرد در گلوی <span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">اصغرش...</span><br></font></p><br><font style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4">+</font><font size="2"> بوسه ایی زدی به شش ماهه و حسادت کوفیان سه شعبه شد!....</font><br><br><font size="4"><span style="color: rgb(255, 102, 102); background-color: rgb(0, 0, 0);">+</span></font>&nbsp; <font size="2">فقط شش ماهه سیر دلش برای تو گریه کرد حرمله از همین لجش گرفته بود...</font><div class="body align"><div class="cnt post_list"> </div></div> <br> text/html 2013-11-08T10:39:58+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: روزهای زینبی :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/200 <p style="font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دارد مصیبت ها را یکی پس از دیگری دلداری می دهد زینب!</font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><br></font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="width: 267px; height: 392px;" src="http://s4.picofile.com/file/7996217204/1347897009945195594.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">این شبها؛شبهای<b> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">حــــســـیــن</span></b> و این روزها؛روزهای<font style="color: rgb(0, 153, 0);"><b> زینب</b></font> است باید که <b>زینب</b> را با خط شکسته</font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"> نوشت؛با خط اشکــ و آه و گریه نوشت دل شکسته بیاورید برای نوشتن <b>زینب...</b>آری <span style="font-weight: bold;">زینب</span> مهیا کن</font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"> خودت را این روزها و شبهای توست با بغض های فروخورده ات........مهیا کن خودت را <b>زینب</b>! برای</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"> قصه ی غریب عطش...............</font></p> text/html 2013-11-07T14:49:55+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: حضرت سه ساله... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/202 <font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">میگویند بچه ها تازه&nbsp; در سه سالگی میفهمند بدن از دو قسمت "</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">سر </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">" و" </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">تن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">" تشکیل شده...</span><br><br></span></font><span style="font-size: medium;"> </span><div style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="margin-top: 0px; width: 240px; height: 316px;" id="irc_mi" src="http://media.afsaran.ir/sid8Cq_535.jpg"><br><font size="2"><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 153);"><strong></strong></span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="red" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">رقیه</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خوب فهمیده از وقتی به</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="red" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">کربلا</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">رسیده اند؛ جنس ِ بغل کردن های</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="green" size="2"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">بابا</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">حسابی فرق کرده<br><br>است!</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> این روزها حضرت ِ سه ساله <span style="font-weight: bold;">باران ِ چشم های </span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">بابا</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">را زیاد می بیند و هرچقدر هم که</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زبان می ریزد برای خنداندن ِ</span> </font><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;" size="2">بابا</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">،</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">امام بیش تر می بارد!</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رقیه</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اما شکایت ِ اشک های</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">بابا</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">را<br><br>فقط به </font><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="2">علی </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">میگوید و </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">علی </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">هم فقط گوش می کند و گاه گاهی لبخندی تحویل حضرت&nbsp; سه<br><br>ساله ای می دهد که خیلی دوست دارد نقش مادر شش ماهه ها رابازی کند...</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه سه</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ساله، سه ســـال است از گل کمتر نشنیده و اگرچه شب های</span> </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کربلا</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">زیادی شب اند و تاریک<br><br>اما </font><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" size="2">رقیه </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دلش مثل ِ همیشه روشن است آخر اینجا</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">آب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> هست&nbsp;</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> و </font><font style="color: rgb(255, 102, 102); font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">عـ </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">طـ</span> شـ </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">نیست ...</font><br><br><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4">+</font> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">پایش زدست آبله</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> آزار می کشد</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ازاحتیاط دست به دیوارمی کشد</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">درگوشه خرابه </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کنار </span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فرشته ها </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">با ناخنی شکسته زپا خار می کشد....</span><br></span></font></div><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><font color="#6600cc" size="2"><strong></strong></font></p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#6600cc" size="2"><strong><br></strong></font></p><br> text/html 2013-11-04T14:48:39+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: یاحسین :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/197 <p><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/53006817431518189441.gif" border="0"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">یه وقتایی خونه ی دلت که هیچ زندگیت رو</span><font color="red">"<span style="font-weight: bold;">حــــســـیـــن</span>"</font>زیر و رو میکنه....</font><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/53006817431518189441.gif" border="0"></p><p><br></p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 390px; height: 257px;" src="http://8pic.ir/images/78108279961587180604.jpg"></p><p><br></p><p><font size="2">گاه آرام <font color="#3333ff">اشک</font> می ریزد گاه <font color="#ff0000">بغض </font>می کند و دوباره <font color="#ff0000">بغض</font>ش می شکندو ...<font color="#3333ff">آسمان</font> هم فهمیده</font></p><p><font size="2"><font color="#ff0000">محرم </font>است اوهم می داند که <font color="#ff0000">حسین</font> به <font color="#ff0000">قربانگاه</font> می رود<font color="#3333ff">اشک</font> می ریزدبه <font color="#ff0000">عشق </font><font style="font-weight: bold;" color="#009900">حسین</font><span style="font-weight: bold;">..</span></font></p><p><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span></font></p><p><font style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">+</span></font><font face="Tahoma" size="2"> گفت <strong><span style="COLOR: #ff0000">عـــ طــ شـــ</span>&nbsp; ِ&nbsp; </strong><span style="COLOR: #ff0000"><strong>بـــ ا ر ا ن</strong> </span>چه صیغه ایست؟گفت صیغه ی تشنگی&nbsp; ِ <span style="COLOR: #ff0000"><strong>بـــ ا ر ان</strong></span></font></p> <p><font face="Tahoma" size="2">است؛ در کویر بی محبتی های <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کــ ر بـــ لـ ا....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></font><a href="http://khadem92.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font face="Tahoma" size="2"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></strong></font><font face="Tahoma" size="2"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="font-weight: normal; color: rgb(51, 153, 153);" size="1">خادم امام حسین(ع)</font></span></strong></font></a><font face="Tahoma" size="2"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="font-weight: normal; color: rgb(51, 153, 153);" size="1"></font></span></strong></font><font face="Tahoma" size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0000"><font style="font-weight: normal; color: rgb(51, 153, 153);" size="1"><font style="font-weight: bold;" size="1"></font></font></span></strong></font></p><p><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font> <font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">اگر لایق بودم دعام کنید... بسی محتاج دعاتون همین و بس...</span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_cray.gif"></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="width: 251px; height: 240px;" src="http://s4.picofile.com/file/7991216769/1374613771814869_large_1_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p> text/html 2013-10-28T17:22:59+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ Made in China.... http://royalgirl.mihanblog.com/post/194 <div class="PostTextBody"><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نیایش</span> بعضی از ما آدم ها با <span style="font-weight: bold;">"خدا..."</span> و درخواست از او برای حضور در زندگیمان مانند <span style="font-weight: bold;">شیطنت</span></font><div class="PostTextBody"><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">بچه هایی است که <span style="font-weight: bold;">در می زنند و فرار می کنند</span>...!!!چشمهامونو باز کنیم...!</font>خوب بگردیم...!</font></p><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">شاید جایی در <span style="font-weight: bold;">رابطه عاشقانمون </span>نوشته باشند:</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">!!!....</span><span style="font-weight: bold;"> </span></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Made in China</span></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"> .... </span><sup><font size="1">مخاطب خاصم"<span style="color: rgb(255, 102, 102);">خدا"</span></font></sup><br></span></font></p><br><p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><img style="width: 224px; height: 317px;" src="http://s1.picofile.com/file/7985466127/74501204859957658846.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;"><br></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-weight: bold;">ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ</span> ﭘﺪﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ, </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> ﺑﺎﺑﺎ</span>...</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br><br>ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ....</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-weight: bold;">ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺨﺘﯿﻪ</span> ﻭﻗﺘﻲ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ <span style="font-weight: bold;">ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ</span> <span style="font-weight: bold;">ﺑﯿﺎﺩ </span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-weight: bold;">ﺟﻠﻮﺕ</span>...</font><span style="font-weight: bold;"><br><br><br></span><font size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> چی بگم؟.... فقط برا سلامتیشون 3صلوات</span></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);">....</span><br><b><br></b><font style="font-weight: bold;" size="4"><a style="color: rgb(255, 102, 102);" href="http://shias110.blogfa.com/" target="_blank" title="">+</a></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> <span style="font-weight: bold;">گریه درمان دلم بود و نمیدانستم.... مرض سوختن نیز دوایی دارد...! </span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/icq/cray.gif"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);"><br></span><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">+</span><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> </font></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">شرمنده بابت کم بودنم....</font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/big_he_and_she/girl_blush.gif"><br></div></div> text/html 2013-10-13T08:02:01+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::دردنوشت....:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ک<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ب</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ری</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">ت</span> را همــ&nbsp; بخواهی روشَن نگــه داری</font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> وَقتی نَسیمی می وزد</font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> آن را <span style="font-weight: bold;">بین دَستـَــت</span> پِــنــهان <br><br>می كُنی</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> اینجــــادر شَهـــــــــــرِ مــاطـــوفانی به پــاست</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.... چِگونه خود را روشَن نِگه دارَمــــ </font><span style="color: rgb(51, 51, 153);">...</span><br><br></div><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 275px; height: 155px;" src="http://s2.picofile.com/file/7852622896/7202581579083060361.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">یه روزایی تو دل سیاهی<span style="font-weight: bold;"> </span><sup><span style="font-weight: bold;">شب</span> </sup>که هنوز داره خورشید می درخشه به خودم میگم چرا این جماعت<br><br>که اشرف المخلوقاته اینطور وسوسه آمیز بهم مینگرند!..نکنه <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">خدا</span> نعمت<sup> <span style="font-weight: bold;">تفکر</span></sup> رو ازمون گرفته و این<br><br><span style="font-weight: bold;">یه مثقال داشتمونم</span> نداشته شده!!!.. همیشه پیش <span style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"></span></span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">بچه گربه ها</span></span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">ی محلمون</span> </span><span style="font-weight: bold;">کلاس</span> میذاشتیم<br><br><span style="font-weight: bold;">برو کنار بو میدی</span>؛ من <span style="font-weight: bold;">عقل</span> دارم <span style="font-weight: bold;">تو</span> نداری؛ من <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> حیا</span> </span>دارم <span style="font-weight: bold;">تو</span> که نداری؛ من <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102);">عاشق</span> می شم <span style="font-weight: bold;">تو</span><br><br>سرکش میشی؛ من گریه میکنم تو حمله می کنی...تا وقتی عمر ما قد میده یادمون میاد حتی<br><br>خانوم موشی ها هم تومدرسه موشا&nbsp;&nbsp; ........ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><img style="width: 17px; height: 17px;" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);"> بقیه درادامه مطلب<br></span></font><br> text/html 2013-09-30T18:23:17+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: واژه های دلم :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/192 <div style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; TEXT-DECORATION: none"> <div style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; TEXT-DECORATION: none"> <div style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; TEXT-DECORATION: none"> <p><font size="2"><span style="COLOR: #000000"><font color="#333399"><font size="2">مــرا اینگونه نگاه نکن </font><font size="2">دل من پــر از <strong>سکوت </strong>است... </font><font size="2">سکوتی که اگر نمایان شود؛عالمی را </font><font size="2">به</font></font></span></font><font size="2"><span style="COLOR: #000000"><font color="#333399"><font size="2">&nbsp;آتش</font></font></span></font></p> <p><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#333399"><font size="2">&nbsp;میکشد...</font><font size="2">در پس پوسته ی حرفهای <strong>من؛سکوتی پر معنا نهفته است</strong>...</font></font></span></font></p><br><p><font size="2"><span style="COLOR: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 195px; HEIGHT: 278px" id="yui_3_5_1_5_1405279032890_645" alt="" src="http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4619616483541387&amp;pid=15.1" aria-label="نوشته شده در دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 0 ..." height="900" width="600"></span></font></p><font size="2"><span style="COLOR: #000000"> <p><font color="#333399">وقتی <strong>واژه های دلم</strong> بخیل میشوند و <strong>قامت تنگ جمله ها</strong> خمیده تر از آنند که بار غمت </font><font color="#333399">را به</font></p> </span></font><p><font size="2"><font color="#333399">دوش گیرند ؛ <font size="2">باید دست به دامن ِ <strong>سکوت ِ</strong> <strong>معنادار</strong>&nbsp; ِ تصاویر شد ! اینجا خیلی وقت است </font></font></font><font size="2"><span style="COLOR: #000000"><font color="#333399"><font size="2"><strong>واژه </strong></font></font></span></font></p> <p><font size="2"><span style="COLOR: #000000"><font color="#333399"><font size="2"><strong>واژه های نانوشته اش</strong> بر حال ِ زار <strong>گمشده</strong> ای می بارند!</font>باچشم دل اگر بنگری؛</font></span></font><font size="2"><font color="#333399"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>نقطه چین</strong></span></font></font></p> <p><font size="2"><font color="#333399"><span style="COLOR: #ff0000">&nbsp;</span><span style="COLOR: #000000"><font color="#333399">را خالی از حرف های ناگفته نخواهی دید</font></span> ...</font></font><font color="#333399" size="2">وقتی دلتنگی ها در حجم&nbsp; ِ تنگ ِ </font><font color="#333399"><font size="2">واژه ها نگنجند</font></font></p> <p><font color="#333399"><font size="2">باید به وسعت ِ آسمان ها <strong>بارید</strong>...یا حضرت ِ <strong>ربُّ الکریم</strong> اینجا کلی نابنده ی </font></font><font color="#333399" size="2">نامهمان ِ ناخوب،</font></p> <p><font color="#333399" size="2">ازجنس ِ همان شب ِ امتحانی های <strong>خوش خیال</strong> ِ بیابانی،زیر چشمی </font><font color="#333399"><font size="2">هم </font><font size="2">که شده درانتظار</font></font></p> <p><font color="#333399"><font size="2">&nbsp;بارش ِ رحمت های کریمانه توست.......</font></font></p> <p><font color="#333399"><font size="2"><font color="#ff0000" size="4"></font></font></font>&nbsp;</p> <p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font size="2"><font color="#ff0000" size="4">+</font> <font color="#333399"><strong><font size="2">خدایا </font><font size="2">مراقبم باش </font><font size="2">مـــن بــی هـــوا کــنــار تـــو راه مــی روم...</font></strong></font></font><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4"><strong>+ </strong></font><span style="font-weight: bold;">از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس <span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">آب یخً</span> </span>را هم فوت میکنیم...</span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_sigh.gif"></p></div></div></div> text/html 2013-09-21T13:55:08+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::انا عبدک الضعیف...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: right;"><font size="2"><strong style="font-weight: bold;"></strong><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">رسیدن به</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">خدا </span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">عین بازی</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">"مار پلّه"</span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;"> است...تا کمی</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span>نزدیکش</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">می شویم</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">نیش</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">می خوریم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">گناه</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">و....!چندین خانه ،</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">عقبگرد</span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">...!!!</span></font><strong><font size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img style="width: 211px; height: 211px;" src="http://www.riverpoolsandspas.com/Portals/42700/images/shrink%20swell%20soil%20and%20fiberglass%20pools.jpg"><br><br></strong></div><strong><br><font style="font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">سرتاپای خودم را که خلاصه میکنم میشوم قد یک کف دست <span style="color: rgb(153, 102, 51);">خاک </span>که ممکن بودیک تکه آجر<br><br>باشدتوی دیوارخانه یا یک قلوه سنگ روی شانه یک کوه یامشتی سنگریزه ته ته اقیانوس یا<br><br>حتی خاک یک گلدان باشدخاک همین گلدان پشت پنجره. یک کف دست خاک ممکن است<br><br>هیچ وقت هیچ اسمی نداشته باشد و تاهمیشه خاک باقی بماند فقط خاک! اما حالایک کف <br><br>دست خاک وجود دارد که خدابه او اجازه داده نفس بکشدببیند بفهمد جان داشته باشد. یک<br><br>مشت خاک که اجازه داردعاشق بشود انتخاب کندعوض بشود تغییرکند وای خدای بزرگ!من<br><br>چقدرخوشبختم.من همان خاک انتخاب شده هستم همان خاکی که بابقیه فرق میکند من<br><br>آن خاکی هستم که توی دستهای خدا ورزیده شده ام وخدا از<sup style="color: rgb(255, 0, 0);">نفسش</sup> درآن دمیده.من آن خاک<br><br>قیمتی ام امااین خاک..خاک برگزیده..خاکی که اسم دارد...قشنگترین اسم دنیارا...... خاکی<br><br>که نورچشمی وعزیزدردانه <sup style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">خداست</sup> اگرنتواندتغییرکند؟اگرانتخاب نکند؟اگرهمین طور<sup style="color: rgb(255, 102, 102);">خاک</sup> بماند؟<br><br>اگرآن آخر که قراراست برگرددوخودش راتحویل خدابدهدسرش راپایین بیندازدوبگوید<span style="color: rgb(0, 102, 0);">:</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);">"یالیتنی<br><br>کنت ترابا"</span>چه میشود؟این وحشتناک ترین جمله ایست که یک آدم میتواند بگویدیعنی اینکه <br><br>حتی نتوانسته خاک باشدچه برسد به آدم.....<br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><br></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">صلوات</span></span></span><br></font></strong> text/html 2013-09-10T17:17:30+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::پسر سرزمین من:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/184 <font style="font-size: 9pt;" color="#808080" face="Tahoma"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">آهای دختر سرزمین من . . .آخ ببخشید باز جنسیتت را فراموش کردم !پسر سرزمین من ,<br> <br> <span style="font-weight: bold;">معلوم هست کجایی؟</span> خیلی وقت است تو را گم کرده ایم دیروز داشتی مردانه در میدان</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> میجنگیدی . . .امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکنی ،دماغت را سر</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> بالا میکنی . . .اهای پسر سرزمین من . . .دختراااااااااااااان سرزمین من نیاز به مردی دارند</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> که محکم باشد ، قوی باشد در سختی ها ،در دشواری ها همراه و همیارشان باشدانقدر</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> قوی باشد که همه دنیا در برابرش کم بیاورد . . .اهای پسر سرزمین کمی اهسته برو . . .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">به کجا چنین شتابان . . .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 353px; height: 290px;" src="http://s4.picofile.com/file/7931062682/royalgirl_mihanblog_com2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font> یه بار یه&nbsp;<sup style="color: rgb(255, 0, 0);">خانمی</sup> رودیدم نه روسری داشت نه شال ، همینجوری سرلختی اومده بود بیرون</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">نتونستم تحمل کنم رفتم جلوکه بهش تذکربدم یهودوستش اومدبهش گفت:</font><img src="http://www.pic4ever.com/images/icare.gif" border="0" height="28" width="41"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102); text-decoration: line-through;" size="2">سعیـد</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> بیابریم</font><img src="http://www.pic4ever.com/images/20.gif" border="0" height="24" width="26"><font size="2">هیچی دیگه منم تو افق محوشدم </font><img src="http://foolstown.com/sm/kass.gif"><font size="2">وتا اطلاع ثانوی تو افقم! نیستیدببینید</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"> اینجا چه کیفی داره!!</font><img src="http://foolstown.com/sm/much.gif"><font size="2">هرکی منوپیدا کردخدا خیرش بده به خونواده منم خبربده</font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/mini/mocking_mini.gif"></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><font size="4">+</font><span style="font-weight: bold;">&nbsp; درادامه مطلب یه درد نوشت دارم ... !! دوس داشتین برین <span style="color: rgb(51, 153, 153);">ادامه مطلب</span></span></font>...!</p> text/html 2013-09-03T07:36:34+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: عمق نبودنت..!! :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/182 <div class="body align"><div class="cnt post_list"><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">&nbsp; خیلی ازهم <span style="font-weight: bold;">دور</span> نیستیم شاید به اندازه ی یکــ "<span style="font-weight: bold;">نمیدانم</span>" آریــــ <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">آقــا</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span>"نمیدانم" کـــجـــایــــی!<br><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="width: 331px; height: 214px;" src="http://s3.picofile.com/file/7920628595/nafas20.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><br>امروزدوباره <span style="color: rgb(255, 102, 102); font-weight: bold;">دلم</span> هوای <span style="font-weight: bold;">باتوبودن</span> راکرده..!! پامیشوم می ایستم آری من</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="black" size="2"> همینجاکنار</font><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">خیال هایم</span><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 153);">درست روبه روی دوست داشتنت..در<span style="font-weight: bold;">عمق نبودنت</span>...محکم می ایستم چون</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> از<span style="text-decoration: line-through;">بغض</span> تاگلویم از<br><br>اشک تا این سوی پلک ازصدایم تا حنجره فاصله ای نیست...به اشاره ای</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">می بارم</span> این <span style="font-weight: bold;">گلویم<br></span><br>را هر از گاهی <span style="font-weight: bold;">میتراشم</span> تابرای <span style="font-weight: bold;">دلتنگی های</span> تازه ام <span style="font-weight: bold;">جا بازشود..</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> دلتنگی هایی که میتوانند<br><br>&nbsp;آدم را<sup style="font-weight: bold;">خفه</sup> کنند میگویند فصل <sup style="font-weight: bold;">عوض میشود</sup>جای آلو را خرمالو</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> میگیردولی جای <sup style="font-weight: bold;">دلتنگی</sup> را دلتنگی<br><br>این روزها ازبس گفته ام دلتنگم باتنگی <sup style="color: rgb(255, 102, 102);"><span style="font-weight: bold;">دلم</span></sup> دهانم</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> گشادشده است،</font><font size="2"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(51, 51, 153);">دوری ات بدجور با<sup style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">دلم</sup> بازی<br><br>می کند</span>..<span style="color: rgb(0, 153, 0);">.</span></font><font size="2"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">آقاجان</span> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">ازنگاهت به رویم</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> پنجره ای</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> بگشا</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> چون </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">نگاه تو</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">نیاز من..</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">نیازم را تـماشا</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">کن! بیا<br><br>&nbsp;و به من اشاره کن تا برایت تمام شوم</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);">...</span><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">حوصله ام برفی ست</span> ! بایک عالمه <span style="font-weight: bold;">قندیل ِ</span> <span style="font-weight: bold;">دلتنگی</span>،از گوشه ی <span style="font-weight: bold;">دلم</span> آویزان! <span style="font-weight: bold;">آهای...!! </span><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">&nbsp; کافیست کمی "<span style="font-weight: bold;">ها</span>" کنید تا آب شوم......<br></font></p><br></div></div> text/html 2013-08-26T20:00:22+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: یکی بود یکی نبود...:: http://royalgirl.mihanblog.com/post/188 <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2">وقتی <sup style="color: rgb(255, 102, 102);">نفس هایم</sup> به شمارش می افتدوقتی دلم به اندازه ی دنیاتنگ میشودفقط یکـ چیز میخواهم</font></p><p><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="black" size="2"> دستانت راروی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">قلب</span>م بذاری...نگاهم کنی...</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="black" size="2">وبرای دل تب کرده ام <sup><b style="color: rgb(0, 153, 0);">امن یجیب</b></sup> بخوانی</font><sup style="color: rgb(255, 102, 102);">مخاطب خاصم "خدا"</sup><br></p><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><br></span></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 144px; height: 244px;" src="http://s1.picofile.com/file/7908711719/6888363029679074705.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">جالب است همیشه تو شرو میکنی ! بیشترش آن وقتهایی که نمیتوانم حرف بزنم اون هم با <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تو</span>...</span><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">باتویی که هیچ کسی را نمیتوانم اندازه <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تو </span>دوست داشته باشم...از تو فرار میکنم</span></span><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> وجز تو جایی را </span><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">برای پناه بردن ندارم!تازه فهمیدم به اندازه تمام دلتنگی ها ونگرانی هایم <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تورا نشناخته ام..!!</span></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><strong></strong></font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">حالا<br><br>فهمیده ام که وقتی که تمام فرمول ها</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">و معادلات هزار معلوم، هزار مجهول دنیا را</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> تا آخر می روی و<br><br>به هیچ جوابی نمیرسی،</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> وقتی که هیچ کدام ازقوانین جامدات ومایعاتِ عالم به دادتو نمی رسند<br></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><br>وقتی که هزار بار درذهنت تاته قصه میروی</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> و باز هم میبینی که کلاغ قصه به خانه اش نمی رسد،<br></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><br>تنهایک راه باقی میماند</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">همان راهی که ازاول قصه گفته اند..</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">اول قصه که یادت هست؟!</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">همان وقتی<br>&nbsp;<br>که</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> "یکی بود، یکی <span style="text-decoration: line-through;">نبود</span>،</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">غیر از خدا هیچ کس<span style="text-decoration: line-through;"> نبود.</span>"</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">حالا هم یکی هست، یکی<span style="text-decoration: line-through;"> نیست</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> غیر از <span style="color: rgb(0, 153, 0);">خدا </span><br><br>هیــــــــچ کس نیست....</font><br><br><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>+</span><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">فرشته از سنگ پرسید : چرا از <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">خدا</span> نمیخوای تو را <span style="font-weight: bold;">انسان</span> کند؟؟!! گفت : هنوز آنقدر <span style="font-weight: bold;">سخت</span><br>&nbsp;<br>نشده ام که انسان شوم!!.......<br></font><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="#882239" size="2"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"><font style="font-size: 12pt"><font style="font-size:8pt"><font style="font-size: 8pt"><span dir="rtl"></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></span></font></font></font></font><br> text/html 2013-08-22T08:47:14+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::درد چشمانش :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/153 <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ببار ای <span style="color: rgb(51, 51, 255);">اشک</span>... ببار... زمانی برای آدمیان باریدی کسی گوشه چشمی نگاهت نکرد... حال برای</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="text-decoration: underline;">خالقت</span> ببار ببار ... برای خالقی که بادیدن تو عرشش به لرزه می افتد<span style="font-weight: bold;"></span></span></font><font size="2"><strong>... ببار ای اشک ببار....</strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: right;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 294px; height: 195px;" src="http://axgig.com/images/77964814743513506290.jpg"></strong></font></p> <p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمیدانم <span style="font-weight: bold;">چشمانش</span> ،ازکدامین <span style="font-weight: bold;">شلاقِ روزگار</span> به درد آمده که اینگونه میگرید…</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نمیدانم سرزمینش</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> کجاست که برسانمش،نمیدانم نامش چیست که صدایش بزنم&nbsp;تا شاید برگردد از درد&nbsp;از غم،از این <br></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">همه اندوهِ تلخِ نگاهش</span></font>.... <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">من تو را ای <span style="text-decoration: underline;">کودکِ بی پناه</span> ،از دردت میشناسمت ،از رنجت میبینمت و <br></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">افسوس که نامم انسان است و دردت را ، جز نگاهی مهربان و دستی دلسوز هیچ درمانی ندارم</span></font> <font size="2"><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تو که شیشۀ دلت ازکنجِ دنیایِ خاکستری سخت افتاد و شکست&nbsp;اگر خدا را دیدی سلامی برسان</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> وبگو&nbsp;دل وجانی محکمتربه مابده ،پوستی کلفت تر و رگ واستخوانی نشکستنی.تا با همه دردها</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بسازیم و اینگونه مظلوم و گریان نمیریم........</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">+</span> </font>دلم که میگیرد کودک میشوم... کفش هایم تا به تا میشوند !!! دستانی میخواهم آرامم کند <br></span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">بهانه گیر میشوم</span> نق میزنم که این را میخواهم ... که آن را میخوام ولی <span style="font-weight: bold;">هیچ کس</span> نمیداند که</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> من فقط <span style="font-weight: bold;">"خدا "</span> را میخواهم..... وبس...</span></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153);"><font size="4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">+</span>&nbsp;</span></font> <font size="2">گلوم زخمه از بغض هایی که وا نشده...</font></p> text/html 2013-08-14T08:49:52+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::ساپورت پوشها...!! :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/181 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">جوراب های <span style="text-decoration: underline;">بدن نمای</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">نازک</span> طرح دار</span>( یا همون&nbsp; <span style="text-decoration: line-through;">ساپورت</span>) به جای <span style="color: rgb(255, 102, 102);">شلوار</span>..!!</font><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width: 333px; height: 266px;" src="http://s2.picofile.com/file/7892640000/nafas22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span style="color: navy; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><strong><br><font style="font-weight: normal;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>امسال هم مدپوشش خانمها تغییرکرده است،پوشیدن ساق شلواری(ساپورت)به جای شلوار!<br><span style="font-weight: bold;"><br>یعنی دیگه شلوار جین تنگ هم نه!</span>...وبدون تردید در یکی دوسال آینده این هم کنار میرود و <br><br>خانم های عزیزراباوضع بدتری خواهیم دید!!</span></font></strong></span>&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img style="width: 33px; height: 38px;" alt="110" src="http://s1.picofile.com/file/6666919514/110.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; &nbsp;<font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);"> &nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);"> </span></font><a href="http://royalgirl.mihanblog.com/post/181" target="" title=""><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);">بقیه در ادامه مطلب</span></font></a> text/html 2013-08-09T18:52:18+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: تشنه ی نگاه... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/180 <font style="font-weight: bold;" size="2"><br></font> <p style="text-align: right; font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color:#008000;">خدا </span>ر<span style="color: rgb(51, 51, 153);">ا نه در آن بالاها ..</span><span style="color:#008000;">خدا </span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">را همین جا .. همین نزدیک ..کنار</span> <span style="color:#FF0000;">زخم </span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">هایم یافتم!</span><span style="color: rgb(0, 128, 0);"> خدا</span></font></p><p style="text-align: right; font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color:#008000;"></span><span style="font-weight: normal;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همانی است که</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">بوسه</span> </span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">بر زخم هایم می زند...</span></font></p><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br></div><br><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><p style="color: rgb(51, 51, 153); text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="width:240px;height:180px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" class="rg_i" name="GVWnh76RRPZFtM:" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzlxUnXLpraET5vurKJuHzzxj_Dq2g47DTW_HsVarGPlVQLqwisw" data-sz="f"></p><p style="color: rgb(51, 51, 153); text-align: right;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 153); text-align: right;"><font size="2">کمبود ِ محبتت را به اشتراک بگذار با نامحرمان که آنان این "برهنگـﮯ افکارت" را هزاران <span style="font-weight: bold;">لایک</span> <br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 153); text-align: right;"><font size="2">خواهند زد ... تاسف بار است حال و روز کسـﮯ که تشنه ﮯ نگاه دیگران باشد</font><font size="2">...</font>!!<br></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><br></div></div> <font color="black" size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">+</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-weight: bold;">خدایا</span> نفس هایم به نگاه توبنداست دستت را رویـــ قلبم بگذار آرامشی میخواهم ازجنس <br><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">خودت</span></span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> لبخندی و لایکی میخواهم از جنس خودت... خدایا من به لبخند و لایک تو محتاجم نه<br><br>بنده ات....!!!</font><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> همین...<br><br><font size="4"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">+</span></font> هرچند تکراری بود ولی برام جالب اومد.....<br><font style="color: rgb(255, 204, 204); background-color: rgb(102, 102, 102);" size="4"><br>+<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></font>جواب دوست خوبم <span style="color: rgb(255, 102, 102); font-weight: bold;">خوابگاهی</span>:فقط اینومیگم بهش خودتوارزون نفروش چون خیلی گرون<br><br>&nbsp;قیمتی خیلی.......!!همین... <br></span></font> <p><br></p></div> text/html 2013-08-01T09:30:00+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: «دل»ام... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/171 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="cats"> <p style="font-weight: bold;"><font size="1"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp; بین اشک هایم میخندم به ادعای ایمانم !! مگر نه اینکه</span> <span style="color:#FF0000;">خدا</span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">یی هست که</span> <span style="color:#008000;">"لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم؟</span></font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="margin-top: 31px; width: 276px; height: 184px;" id="irc_mi" src="http://www.iranvij.ir/upload/images/91qgmv1g7b4rd69sumd.jpg"><br><font size="2"><font color="#ff99ff"><font color="#cc66cc"><strong><br>«دل»ام گرفته</strong></font>.</font><font color="#333399">چندروز است انگار مرده. نزدیکش که میروم خودش را پس می‌کشد. انگار بگوید<br><br>«حوصله‌ات راندارم؛بگذار به دردخودم بمیرم»… نه گریه میکند که به بهانهٔ ربودن اشکش، دستی<br><br>به سر و رویش بکشم؛ نه حتی سرم داد میزند که ازخجالتش دربیایم.آرام و غمگین گوشه‌ای کز<br><br>کرده وبه دورترهاچشم دوخته است.هربارنگاهش که میکنم <span style="text-decoration: underline;">گلویم میسوزد</span>.جایی دورترمینشینم<br><br>و بهش زل میزنم.بهش حق میدهم.<font color="#009900">آدم دلتـــنگ</font>؛حرف حالی اش نمی شود.وقتی به <font color="#333399">آدم دلتنگ</font><br><br>میگی:<span style="font-weight: bold;"></span><font style="font-weight: bold;" color="violet">دلتنگ</font> نبــاش !هـــــه! انگـار به برف بگی سردنباش!</font></font><font size="2"><font color="#333399"> چند روز است ایستاده‌ام روی نقطهٔ<br><br>مرکزی برزخ؛به امید گذرزمان که شاید<span style="font-weight: bold; text-decoration: line-through;">حال دلم </span>راعوض کند...<br><br></font></font><font style="font-size: 15pt" color="#000000" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><br>+</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">خدایا</span> همیشه فکرمیکردم <span style="font-weight: bold;">دلم</span> <span style="font-weight: bold;">تنگ میشود</span>چندروزی است فهمیده ام توهر روزدردلم بیشتر<br>&nbsp;<br>جا باز میکنی....<br><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <p><font size="2"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4">+</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);">انگار <sup><span style="color: rgb(255, 102, 102);">"</span></sup></span><sup><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خدا</span></sup><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><sup><span style="color: rgb(255, 102, 102);">"</span></sup>در"صدایت""</span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">کدئین</span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">" تزریق کرده،بامن که حرف میزنی دردهایم راتسکین میدهی<sup><span style="color: rgb(255, 102, 102);">"قرآن"</span></sup></span></font></p><font size="2"><font color="#333399"><br><br></font></font></div> text/html 2013-07-27T10:45:57+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ :: اناانزلنا... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/170 <span dir="rtl" style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 153, 0); line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">پیامبر اکرم(ص)</span> میفرمایند:" هر کس<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 102, 102);">شب قدر</span> </span>رابیدار بماند گناهانش آمرزیده میشود حتی اگر</font></p></span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #009900; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">تعداد آنها به تعداد ستارگان آسمان وبه سنگینی کوهها باشد.... "</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="margin-top: 42px; width: 328px; height: 205px;" id="irc_mi" src="http://media.afsaran.ir/si6INS_535.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">امشب از آسمان باران <span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">انا انزلنا</span> بر فرق زمین می بارد..امشب چشمانم را با آب <span style="color: rgb(0, 153, 0);">توبه </span>میشویم و</font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">کلام قرآن دردهانم میریزم تاخواب چشمانم رانیازارد.و</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">هنوزهم آخرین جمله ی<sup style="color: rgb(255, 0, 0);">خدا</sup>توی گوشم زنگ</font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> می زند:“از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است ؛ اگر گم شدی از این راه بیا …”بلند شو <br></font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">وازدلت شروع کن،خدایامن راه گم کرده ام میخواهم توی این شبهابه سوی توبیایم تاراهم راپیدا</font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> کنم</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> میگویندپرواز را بیاموز،چون باید روزی ازخودت تاخداپرواز کنی میخواهم بیایم امشب پیشت</font></p><p style="text-align: right;" align="right"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);" size="2">تا پرواز را یادم بدهی </font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">چون هرکه به من رسیدبوی قفس میداد جز تو که پر میدهی تابپرانی مرا.</span></font></p><p style="text-align: right;" align="right"></p></span><br><font color="#333399" size="2"><font style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4">+</font> امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید،<br><br>کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت، دعایی به حال من بیابان کنید...<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><img style="width: 19px; height: 19px;" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; <font color="#333399" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 153, 153);">بقیه در ادامه مطلب</span><br></font><p></p><p></p> text/html 2013-07-23T21:00:37+01:00 royalgirl.mihanblog.com ★✿ نفس ✿★ ::کفش.... :: http://royalgirl.mihanblog.com/post/172 <p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"> <font size="2">بهانه های زیادی رادیده بودامــا این بارعجیب بود درمغزت معمایی طرح میشودانگار وقتی درجواب</font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><font face="tahoma" size="2"> سوالت مـی شنوی<strong>"هـــوا <strike>گرم </strike>شده!"</strong>احساس میكنم هوا بیشتر ازآنكه گرم باشد آلـوده است<br><br><span style="font-weight: bold;">هوای </span><strike><strong>دلش </strong></strike>را میگویم ولی گرما دوس<span dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"> <font size="2">داشتنی ست</font></span> وقتی<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دوست داشته</span></font><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> باشی</span></font><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> گوش به حرف</span></font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خدایت بكنی وقتی</span></font><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بدا</span></font><font face="tahoma" size="2">نـی<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"> چند&nbsp; درجه حرارت بیشتر</span></span></font><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><strong> <span style="color: rgb(153, 153, 0);">پختــــه</span> </strong>ترت م</span></span></font><font size="2">ـے</font><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"> كند....</span></span></font></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><br><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"></span></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img style="width: 423px; height: 317px;" src="http://s4.picofile.com/file/7857632789/kafsh_hejab.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/7857632789/kafsh_hejab.jpg" class="decoded"></p>&nbsp;<font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"><br><sup><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حجاب</span></sup>،حفاظت است.شماکفش هم که میپوشی،بالاخره پایت گیر می کند.</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">آدم پابرهنه برودراحت تر<br><br>است. بله! راحت تراست اماتیغ درپایت میرود.</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2"> کفش یک "بار" است امااین بار راباید کشید.چون که<br><br>هم باراست وهم حفاظت هست.</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">کفش باراست اماحفاظت است.</font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">لباس بار است اما <span style="color: rgb(0, 153, 0);">کرامت</span> است.</font><br><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><br>+</font><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="black" size="2">نیمه ی ماه خدا</font><font color="black" size="2"><b><font color="brown"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"></span>رطب</font> </b><span style="color: rgb(51, 51, 153);">سفره ی افطارمان؛لبخند</span><b><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span><font color="red">کودکــ ناز </font><font color="green">علی</font></b> <span style="color: rgb(51, 51, 153);">است....</span></font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" size="2">کودک نازعلی نازمان<br><br>&nbsp;کن...دلم دستهای لطیفت رامیطلبد...چون صورتم ا تب میسوزد... از تب دنیا... </font><font style="color: rgb(51, 51, 153);" color="black" size="2"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);">میلادش مبارک</span>..</font><font color="black" size="2"><br></font><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 153);"><br><font face="tahoma" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"></span></span></font></p>